Vi tillhandahåller expertkunnande i en mycket specialiserad bransch

Vi erbjuder hjälp med anbudsförfarandet och ger vägledning till arkitekter, konstruktörer, inköpare och beställare i processen att välja lämplig natursten för kommande projekt. Vi ger även förslag på adekvata uppbyggnader och konstruktionslösningar för en så effektiv byggprocess som möjligt. Vi kan hjälpa dig med det tidskrävande arbetet att måtta, mängdberäkna ytor samt att tillverka mallar. Självklart bistår vi även med att beräkna de mängder natursten som behöver beställas i samband med ett byggprojekt.

Vi utför även besiktningar av natursten som biträdande åt huvudbesiktningsman och till eftermarknaden för garantibesiktningar. I samband med tvister mellan kund, beställare, leverantör eller entreprenör ger vi som opartisk rådgivare/besiktningsman råd och rekommendationer för en smidig lösning på tvisten.

Naturstensleverantörer
 • Besiktningar
 • Ta fram mängder
 • Framställa mallar
 • Opartisk rådgivare vid tvist
 • Rådgivare

Bygg- och stenföretag
 • Besiktningar
 • Rådgivning vid anbudsförfarandet
 • Rådgivare för konstruktionsfrågor
 • Opartisk rådgivare vid tvister
 • Support i olika entreprenadprojekt
 • Mängdberäkna förfrågningar och beställningar
 • Framställa mallar
 • Rådgivning/besiktning för eftermarknaden

Beställare/arkitekter
 • Besiktningar
 • Rådgivning vid anbudsförfarandet
 • Rådgivare för konstruktionsfrågor
 • Opartisk rådgivare vid tvister

Privatpersoner
 • Utföra besiktningar
 • Opartisk rådgivare vid tvister
 • Hjälpa till att lägga beställningar
 • Mängdberäkna, framställa mallar och måttagning
 • Rådgivning vid val av natursten

Copyright Naturstenskonsult Fundell AB